Slovensky
English
Deutsch


COMAX-TT, a.s. - Úvod

Profil
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Kvalita
Služby
Referencie
Kontakty


ELEKTROENERGETIKA


Povolenie na predmet podnikania:

 • Elektroenergetika: PDF file

Dodávka elektriny:

 • Ceny pre neregulovaných odberateľov si stanovujeme dohodou

 • Ceny pre regulovaných odberateľov sú podľa cenníka: PDF file

Distribúcia elektriny:

 • Prevádzkový poriadok distribučnej siete: PDF file

 • Tarify za prístup do distribučnej sústavy a podmienky pre distribúciu elektriny: PDF file

Dokumenty:

 • Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky: PDF file

 • Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti elektriny, MDS COMAX-TT, a. s.: PDF file

 • Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy elektrickej energie: PDF file

 • Štandardy kvality - distribúcia elektriny: PDF file

 • Štandardy kvality - dodávka elektriny: PDF file

 • Zmluva o pripojení k distribučnej sieti elektriny: PDF file

 • Rámcová distribučná zmluva: PDF file


                                           Hore:na začiatok