Slovensky
English
Deutsch


COMAX-TT, a.s. - Úvod

Profil
Elektroenergetika
Plynárenstvo
Kvalita
Služby
Referencie
Kontakty

 • PLYNÁRENSTVO

  Povolenie na predmet podnikania:

  • Plynárenstvo: PDF file

  Dodávka plynu:

  • Ceny pre neregulovane subjekty si stanovujeme dohodou

  • Ceny pre regulovaných odberateľov sú podľa cenníka: PDF file

  Distribúcia plynu:

  • Prevádzkový poriadok distribučnej siete: PDF file

  • Cena za prístup do distribučnej siete zemného plynu: PDF file

  Dokumenty:

  • Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pri dodávke plynu pre malé podniky: PDF file

  • Žiadosť o prístup k distribučnej sieti zemného plynu: PDF file

  • Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu: PDF file

  • Technické podmienky prevádzkovateľa lokálnej distribučnej siete zemného plynu: PDF file

  • Štandardy kvality - distribúcia plynu: PDF file

  • Štandardy kvality - dodávka plynu: PDF file

  • Zmluva o pripojení plynového odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej siete plynu: PDF file

    Stránka neobsahuje cookies a ani žiadym spôsobom nezaznamenáva užívateľské dáta.     Hore:na začiatok